Download hier de audio van de drosjes tijdens de sjlosjiem:

R. Loonstein
Rav A. Katz
Rav Padwa
Rav Sternbuch


Download hier de audio opname van de hesped tijdens de speciale bijeenkomst in de RAS 10 April jl ter ere van Rav Just zts’l.Hesped Rabbijn E. Maarsen
Hesped Raoul Loonstein

http://www.youtube.com/watch?v=CgJlHOSUPRg
http://www.youtube.com/watch?v=FJGFkPeCBXo
http://www.youtube.com/watch?v=PvGCMz2Be98

Er is ook video materiaal van de hespediem gehouden in Israel bij het overlijden van Rav Just zts’l. We hebben besloten enkel het geluidsmateriaal (mp3) online te zetten vanwege de bestandsgrote.

Hesped 1 | Hesped 2 | Hesped 3 | Hesped 4

Er zijn vier hespediem (treurredes) gehouden. De eerste werd uitgesproken door de rosj jesjiewa van Kamenitz, die nog met raw Just leraar was geweest in de jesjiewa in Montreux. Het was daar als een grote familie, waar op hoog niveau werd gedoceerd, vooral door rav Just.

Opperrabbijn Tuvia Weiss van de Eda Hachareidit in Jeruzalem noemde de overledene zijn ‘zijn zeer geleerde buurman’. Raw Weiss was jarenlang in het Beth Din in Antwerpen en had zodoende vaak contact met Amsterdam.

Daarop volgden raw Pinchas Padwa uit Amsterdam. Hij loofde de spontane kennis die je vandaag nog zelden ziet. “Raw Just had de gave om aangaande een gecompliceerde zaak een simpele heldere beslissing te formuleren. Ook had hij tot het laatste moment oog en zorg voor de medemens.”

Een kleinzoon die in Israel woont, sloot de rij van sprekers. “Waar anderen vandaag een beroep op de computer moeten doen, was raw Just altijd sneller met zijn fenominale geheugen.” Hij wees er op dat zijn grootvader steeds wanneer dit aan de orde was, benadrukte wanneer de beschrijving van een bepaald voorschrift in het voorkomende geval een choemra (extra’s, verzwaring van een voorschrift) betrof. Ook dat hij er bij hem op aandrong steeds eerst de Psjat te leren en daarna pas de diepere betekenis.