De in 1928 geopende Raw Aron Schuster Synagoge (RAS) ligt centraal in Amsterdam Zuid en biedt onderdak aan een gevarieerde en hechte sjoelgemeenschap. De RAS, ook bekend als Obrechtsjoel, is de grootste nog functionerende Asjkenazische synagoge in Amsterdam en is als orthodoxe synagoge aangesloten bij de Joodse Gemeente in Amsterdam, de NIHS. Naast de sjoeldiensten op sjabbat en jom tov is de RAS een van de populairste plekken in Amsterdam voor choepot, bar bitswa’s en bat mitswa’s.

De RAS spant zich is al meer dan 90 jaar in om de kennis van het Jodendom te vergroten en activiteiten te organiseren die de sjoelgemeenschap hechter maakt. De RAS richt zich niet alleen op haar eigen leden, maar ook op joden uit Amsterdam en de mediene en op joodse expats en toeristen die zich aangetrokken voelen tot het historische en open karakter van de Obrechtsjoel.

Zo werkt de RAS met een speciaal buddysysteem, waardoor bezoekers die hun weg in sjoel (nog) niet kunnen vinden zich snel thuis gaan voelen in de RAS. Wil je meer weten hierover, neem dan contact op met info@ras.nl