De Raw Aron Schuster Synagoge (RAS) is al meer dan negen decennia voor vaste en incidentele bezoekers een plek waar de tradities van het orthodoxe Jodendom hand in hand gaan met een toekomstgerichte, inspirerende en open instelling.

Geschiedenis RAS
De RAS heeft diepe wortels in de Amsterdamse Joodse geschiedenis en het Amsterdamse Joodse leven. Zo was de Obrechtsjoel vanaf 1928 tot de Tweede Wereldoorlog een van was de belangrijkste centra van de grote en levendige Joodse gemeenschap in Amsterdam. Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog opende de Obrechtsjoel vrijwel direct haar deuren om samen met de gedecimeerde Joodse gemeenschap te bouwen aan het religieuze en maatschappelijke Joodse leven in Amsterdam. De RAS staat voor velen dan ook symbool voor de veerkracht van de Joodse gemeenschap en het Joodse volk.

Bijzondere sjoel
Het bijzondere karakter van de RAS blijkt bovendien onder meer uit het feit dat het al jaren een van de meest gebruikte locaties is voor een choepa of bar- bat mitswa. Maar het gegeven dat steeds meer joden wegtrekken uit Amsterdam Zuid is niet ongemerkt aan de RAS voorbijgegaan, net als de algemene trend, waarbij vooral jongeren en jonge gezinnen minder vaak naar sjoel gaan. Daarom is een groep vrijwilligers in de RAS gestart om nieuwe sjoelbezoekers welkom te heten, hen te binden en kennis te laten maken met de religieuze en maatschappelijke activiteiten van de RAS en dat, waar de RAS voor staat: orthodox – open, betrokken en actief.