De RAS/Obrechtsjoel heeft door de compositie van de kubusvormige volumen, de prominente daklijsten en luifels, de diepliggende, smalle verticale lichtsleuven, verschillende vensteropeningen en vlakke horizontale dakoverstekken een geheel eigen ritme.

De monumentale, vrij gesloten buitengevel past in wat men een ‘internationale stijl’ noemt, de grote, kenmerkende toren vormt een rustpunt in het geroemde ontwerp. Hoewel het exterieur bekend staat om haar sobere uitstraling, zijn ook hier enkele belangrijke ornamenten te vinden. Zo bevat het gebouw onder meer beeldhouwwerken van een torarol en een menorah onder de dakrand boven de grote verticale ramen.

Op de toren zijn de stenen met daarop in het Hebreeuws de tien geboden uitgehouwen. Verder staan er op de vensterbanken en op de luifel bij de ingang verscheidene Hebreeuwse teksten, waaronder: “Ik heb U een prachtig huis gebouwd.”