De RAS/Obrechtsjoel is een hechte sjoelgemeenschap met leden, die jaarlijks naast het lidmaatschap van de NIHS een contributiebijdrage afdragen voor de instandhouding van de RAS sjoel.

Voor het lidmaatschap van de RAS sjoel heeft de Algemene Ledenvergadering de jaarlijkse contributie vastgesteld. Als lid bent u altijd van harte welkom op de Algemene Ledenvergaderingen van de RAS sjoel.

Leden ontvangen de wekelijkse nieuwsbrief en de uitnodigingen voor speciale (jom tov)-activiteiten in sjoel.

Voor vragen over het lidmaatschap of de tarieven kunt u contact opnemen via info@rassjoel.nl of via het formulier: