Uw privacy en veiligheid zijn voor ons heel belangrijk.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt worden opgeslagen voor intern gebruik en kunnen desgevraagd te allen tijde worden ingezien, gewijzigd of vernietigd.

Voor een reactie kunt u contact opnemen met info@rassjoel.nl

Download hier het privacyreglement van de  RAS