De Raw Aron Schuster Synagoge speelt al generaties lang een belangrijke rol in Joods Amsterdam. De synagoge (vaak afgekort als RAS of Obrechtsjoel) is gehuisvest in een van de meest markante gebouwen van Amsterdam Zuid. De actieve sjoelgemeenschap organiseert tal van religieuze en sociaal-maatschappelijke activiteiten voor een eigentijds orthodox Joodse leven. Zo wil de Obrechtsjoel voor huidige en toekomstige generaties Joden een bron van inspiratie en kennis vormen, een uitnodigende plek waar iedereen zijn of haar weg kan vinden binnen het orthodoxe Jodendom.